Uppsatsformat

Kursen i din uppsats utökar dina argument / avhandlingar. I varje kroppsavsnitt presenterar du relevant information och forskning som stöder dina argument / avhandlingar. Det är viktigt att informationen är organiserad i tydliga stycken med en logisk ordning. När du skriver dina kroppsavsnitt bör du sträva efter att vägleda läsaren genom din resonemangsprocess och erbjuda en tydlig förklaring av varje punkt du gör så att du utvecklar ditt argument effektivt. Varje stycke ska utforska bara en huvudidé.

En uppsats är i allmänhet en kort skrift som beskriver författarens perspektiv eller berättelse. Det anses ofta vara synonymt med en berättelse eller uppsats ett papper eller en artikel. Uppsatser kan vara formella såväl som informella. Formella uppsatser är i allmänhet akademiska till sin natur och behandlar allvarliga ämnen. Vi kommer att fokusera på informella uppsatser som är mer personliga och ofta har humoristiska inslag.

Nu finns det inget styvt format för en uppsats. Det är en kreativ process så den bör inte vara begränsad inom gränserna. Det finns dock en grundläggande struktur som vanligtvis följs när man skriver uppsatser. Så låt oss ta en titt på en uppsats allmänna struktur.

En universitetsuppsats kan ses som ett utökat svar på en fråga. Viktigast, den presenterar din ståndpunkt om ett ämne, som ofta kallas ditt argument. Uppsatsen är ditt tillfälle att visa att du kan tänka kritiskt på komplexa frågor och tydligt kan kommunicera de slutsatser du har dragit till följd av din forskning.

Uppsatser bedöms vanligtvis på hur djupt du har engagerat dig i ämnet, hur tydligt du har presenterat dina idéer och argument och hur väl du har använt relevanta bevis för att stödja dina idéer.

Det förutsätter att du redan har analyserat uppsatsfrågan, genomfört din första forskning och bestämt din ståndpunkt om ämnet (även om det kan vara en preliminär fråga). Om du behöver hjälp inom dessa områden, se självstudierna om att förstå uppgiften, hitta information och läsa och notera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>